Radovi

Milan Matijević i Višnja Rajić: Metodologije kurikulumskih promjena: nekad i danas

Posted on 10 Kol 2015
Metodologije kurikulumskih promjena: nekad i danas Milan Matijević i Višnja Rajić Katedra za pedagogiju i didaktiku, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Sažetak U ovom radu autori povijesno-komparativnom metodom analiziraju kurikulumske promjene u procesu poučavanja i učenja u  

Tomislav Topolovčan, Milan Matijević and Mario Dumančić: Some Predictors of Constructivist Teaching in Elementary Education

Posted on 10 Kol 2015
Neki prediktori konstruktivističke nastave u osnovnom obrazovanju Tomislav Topolovčan, Milan Matijević i Mario Dumančić Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska Sažetak Cilj istraživanja je bio ispitati u kojoj se mjeri pojedina sociodemografska obilježja učenika i učitelja

Sandra Antulić, Siniša Opić and Daria Tot: Evaluation level in the process of self-evaluation of educational institution

Posted on 10 Kol 2015
Razina evaluacije u procesu samo-evaluacije obrazovne institucije Sandra  Antulić1, Siniša  Opić2 i Daria  Tot2 1Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, Zagreb, Hrvatska 2Katedra za pedagogij  i didaktiku, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Sažetak  Cilj je