Radovi

Lapat Goran, Opić Siniša i Matijević Milan: Procjene učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja nekih kurikulumskih odrednica u osnovnoj i srednjoj školi

Posted on 01 Lis 2017
Procjene učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja nekih kurikulumskih odrednica u osnovnoj i srednjoj školi. Lapat, G., Opić, S. i Matijević, M. (2016).   Sažetak – Glavni subjekti u nastavnom procesu su učenici i učitelji. Nastava predstavlja zajednički rad učenika i učit

Tomislav Topolovčan i Milan Matijević: Kritičko mišljenje kao dimenzija konstruktivističkog učenja: neka obilježja kod učenika nižeg sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj

Posted on 01 Lis 2017
Kritičko mišljenje kao dimenzija konstruktivističkog učenja: neka obilježja kod učenika nižeg sekundarnog obrazovanja u Hrvatskoj Tomislav Topolovčan i Milan Matijević Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska   Sažetak Cilj istraživanja je bio ispitati obilježja učesta

Milan Matijević, Tomislav Topolovčan and Višnja Rajić: NASTAVNIČKE PROCJENE UPOTREBE DIGITALNIH MEDIJA I KONSTRUKTIVISTIČKE NASTAVE U PRIMARNOM I SEKUNDARNOM OBRAZOVANJU

Posted on 01 Lis 2017
Teacher Assessment Related to the Use of Digital Media and Constructivist Learning an Primary and Secondary Education  Milan Matijević, Tomislav Topolovčan and Višnja Rajić Abstract The aim of this study was to examine the frequency of use and the motivation to use digital media in te

Matijević Milan: Nastava i škola za net generacije

Posted on 01 Lis 2017
Monografija Matijević, M. (Ur.), (2017). Nastava i škola za net generacije. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sažetak Pripadnici net-generacija odrastaju u doba kada u svakoj kući ili stanu postoji najmanje jedan ili više televizijskih prijamnika koji omogućuju praćen

Topolovčan Tomislav, Rajić Višnja i Matijević Milan: Konstruktivistička nastava: teorija i empirijska istraživanja

Posted on 01 Lis 2017
Constructivist Teaching: Theory and empirical research. Tomislav, T., Rajić, V., and Matijević, M. (2017). Zagreb: Faculty of Teacher Education. Summary Constructivism cannot be defined or explained in a single, unique way: it is, at the same time, a theory of learning and a theory of

Ivana Medica Ružić and Mario Dumančić: Gamification in education

Posted on 15 Ruj 2016
Igrifikacija u odgoju i obrazovanju Ivana Medica Ružić, Mario Dumančić1 1 Veleučilište Baltazar Zaprešić,  Hrvatska Sažetak Ubrzani ritam razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologija odražavaju se na rast i razvoj djece, učenika i mladih. Današnje generacije su zapravo generacije

Mario Dumančić, Marko Gregurić and Milan Matijević: Mobile learning and teaching in Croatia’s schools – possible models

Posted on 12 Ruj 2016
Mobile learning and teaching in Croatia’s schools – possible models Mario Dumančić, Marko Gregurić, Milan Matijević The Faculty of Teacher Education at the University of Zagreb, Croatia Abstract Mobile learning and teaching is currently becoming more and more interesting to all

Milan Matijević, Miroslav Drljača and Tomislav Topolovčan: Pupils’ evaluation of the art class

Posted on 25 Kol 2016
Učenička evaluacija nastave likovne kulture Milan Matijević1, Miroslav Drljača2 i Tomislav Topolovčan1 1Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska 2Gimnazija Prijedor, BiH Sažetak Škola treba stvarati uvjete za optimalno ostvarivanje mogućnosti svakog učenika. Svi su nastavni

Milan Matijević, Miroslav Drljača and Tomislav Topolovčan: Students’ perception of art class activities

Posted on 10 Kol 2016
Učenička percepcija vlastitih aktivnosti u nastavi likovne kulture Milan Matijević1, Miroslav Drljača2 i Tomislav Topolvčan1 1 Učiteljski fakultet u Zagrebu,  Hrvatska 2 Gimnazija Prijedor,  BiH Sažetak Nastava  likovne  kulture u cjelini nastavnog kurikuluma jednako je važna za opću