12
OžU
2015

IV. simpozij: Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi

Simpozij  ima za cilj osigurati priliku za  kritičku analizu svih varijabli  nastave u osnovnim i srednjim školama; procjenu primjerenosti obrazovne sredine i okoline za učenje pripadnika net-generacije, prezentiranje zanimljivih pedagoških projekata koji su organizirani u osnovnim i srednjim školama, prezentiranje rezultata istraživanja u primarnom i sekundarnom obrazovanju.

Napomena: Simpozij se organizira kao dio programa istraživačkih aktivnosti Učiteljskog fakulteta u Zagrebu koji financira Hrvatska zaklada za znanost u okviru znanstvenog projekta SCHOOL FOR NET-GENERATION: INTERNAL REFORM OF PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL EDUCATION (2014. – 2017.)

www.penta-pco.com/congress/content.php?id=35&pageID=105&lang=HR